دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌ وگو با پانا:

بازنگری و ترمیم سند تحول بنیادین در حال پیگیری است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره جزئیات بازنگری سند تحول بنیادین در سال 1401 توضیحاتی ارائه داد.

محمود امانی طهرانی در گفت‌وگو با پانا درباره بازنگری و ترمیم سند تحول بنیادین که قرار بود اوایل سال 1401 انجام شود، اظهار داشت: «تمام گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح سند تحول بنیادین آماده و در یک مجموعه جمع‌آوری شده است. این موضوع اکنون در یک کارگروه در حال بررسی است و چک لیست‌ها و دلایل کارشناسی آن تهیه شده است.»

وی با تاکید بر اینکه این کار بسیار ظریف و دشوار است افزود: «باید در این مسیر با انگیزه و مصمم گام برداریم؛ به دو دلیل کار اصلاح سند تحول بنیادین با تاخیر مواجه شد؛ اولین دلیل این است که اعتبار تصویب شده شورای عالی آموزش و پرورش از سوی وزارت آموزش و پرورش با تاخیر تخصیص یافت. همچنین معتقدیم این یک کار فکری سخت است و باید درباره نظرات ارائه‌شده بررسی‌هایی صورت گیرد. این دو موضوع باعث تاخیر در زمان ترمیم سند شده است.»

امانی طهرانی بیان کرد:‌ «اکنون در مرحله پایانی قبل از مراحل تصویب سند تحول بنیادین هستیم که امیدواریم با بررسی نظرات کارشناسی، آن را به مرحله اجرا برسانیم.»

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین درباره تشکیل قرارگاه اجرای سند تحول بنیادین افزود: «این قرارگاه به نوعی در دوره‌های قبل هم بود چراکه این امر یک ساز و کار برای مدیریت اجرایی سند تحول بنیادین است که در ورارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.»