چهارصدو شانزدهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات  تحصیلی

چهارصدو شانزدهمین(416) جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز یکشنبه 12 تیر ماه 1401 برگزار شد.

در این جلسه، دبیر کمیسیون گزارشی از سیر مراحل بررسی موضوع«الزامات تولید سوابق تحصیلی استاندارد و کیفی با استفاده از امتحانات سراسری و نهائی توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی» ارائه کرد.

همچنین در راستای اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی و براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی؛ وزارت آموزش و پرورش موظف به تولید سوابق تحصیلی استاندارد و کیفی با استفاده از امتحانات سراسری و نهائی مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش شد.

با اجرای این مصوبه برخی از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیازمند بازنگری است از جمله:

  • ایجاد بانک سوالات ( مصوبه 638 تاریخ 25/6/1378)
  • حذف قرنطینه برگزاری امتحانات نهائی(با توجه به الکترونیکی سئوالات امتحانی) در مناطق و اصلاح بند 4 در جدول پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی امتحانات نهائی دوره متوسطه
  • بازنگری مصوبه ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهائی(مصوبه 915 تاریخ 1394/5/26شورای عالی)  

پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون، با اکثریت آراء تایید شد.

سند تحول بنیادین