نحوه جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان در دوره کرونا ابلاغ شد

ماده واحده نحوه جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان در دوره کرونا برای اجرا به وزارت اموزش و پرورش ابلاغ شد.

 ماده واحده «نحوه جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان در دوره کرونا» که در هزاروچهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب و به تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده بود، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

بر اساس این ماده واحده، وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان در دوره کرونا در تابستان سال 1401 دوره های آموزشی جبرانی برای همه پایه های تحصیلی به استثنای پایه دوازدهم، برگزار نماید.

ارزشیابی پایان این دوره در نوبت شهریورماه برگزار و نتایج آن با تاثیر مثبت جایگزین نمره قبلی می شود. دستورالعمل اجرای این ماده واحده توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ خواهد شد.

برای دریافت ماده واحده اینجا کلیک کنید.