نوزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش

نوزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمود امانی طهرانیدبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به تبیین امر خیر در آموزش و پرورش پرداخت و با قدردانی از آنان، اظهار کرد: اختیارات مدیر، معلم، والدین و... برای امر خیر تعریف نشده و این موضوع از اهم کارهایی است که ما باید انجام دهیم.

در ادامه جلسه ناصر الملکی به عنوان صاحب نظر مدعو به بررسی ظرفیت های اقتصاد ملی در تقویت کارکرد مدارس کشور پرداخت و تاکید کرد: همه مردم و مسیولین باید بپذیرند که توسعه از مسیر آموزش و پرورش اتفاق می افتد.

وی افزود: شورای عالی اموزش و پرورش می تواند با ریل گذاری مناسب و تصویب قوانین و مقررات به اصلاح روندها بپردازد.

ناصر الملکی در پایان گفت: بحث اقتصاد آموزش و پرورش نیاز جدی به آسیب شناسی دارد و الان بهترین زمان است که ردی از اقتصاد آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه کشور دیده شود.

لازم به ذکر است جلسه با بیان نقطه نظرات اعضای کمیسیون درباره اقتصاد آموزش و پرورش به پایان رسید.

سند تحول بنیادین