دویست و نودمین جلسه کمیسـیون برنامه درسی و تربیتی

دویست و نودمين (290 ) جلسه کمیسـیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/5/3 از ساعت 8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

 دستورجلسه:  

- بررسي برنامه درسي تفكر رايانشي و سواد فضاي مجازي

سند تحول بنیادین