دویست و نود و دومین جلسه کمیسیون منابع انسانی

دویست و نود و دومین (292 ) جلسه کمیسیون منابع انسانی با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن، روز دوشنبه تاريخ 1401/5/24 از ساعت 8 الي10 صبح در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار مي شود.

دستور جلسه:

 1- ارائه نظرات و دیدگاه هاي اعضاي كميسيون در مورد مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش

2- ارائه گزارش تدوین «آئين نامه مدیریت منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش وپرورش»

3- بررسی فصل اول آئين نامه«شرایط و شایستگی هاي جذب داوطلبان»

سند تحول بنیادین