دويست و نود و دومین جلسه كمیسیون منابع‌انسانی

دويست و نود و دومین (292) جلسه كمیسیون منابع‌انسانی با با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی برگزار شد.

در این جلسه «گزارش تدوین آیین‌نامه مدیریت منابع‌انسانی در مشاغل آموزشی ‌و تربیتی وزارت آموزش ‌و پرورش» و «بررسی فصل اول آیین‌نامه شرایط و شایستگی‌های جذب داوطلبان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش ‌و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکالیف مشخص شده برای شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شد.

در ادامه این جلسه مباحث مختلفی از جمله :« لزوم تدوین طرح جامع و یکپارچه نیروی انسانی در آموزش ‌و پرورش، لزوم اتصال نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات به مباحث مربوط به کیفیت منابع ‌انسانی، وجود سوء طراحی منابع ‌انسانی به جای سوء مدیریت منابع ‌انسانی، پیش ‌بینی مطالعات تطبیقی در کنار کار، تناسب جنسیتی پایین در ساماندهی منابع ‌انسانی، روشن شدن کار راهه شغلی در بخش نگهداشت و ارتقا، بسترسازی تربیت نیروی ‌انسانی مورد نیاز از دوره ابتدایی در مدارس، پیش ‌بینی چشم انداز آینده، حل مسائل مربوط به دانشگاه‌ها، تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی زود هنگام و اجباری، نیاز جدی به معلم با کیفیت در دوره متوسطه و... توسط اعضای کمیسیون مطرح گرديد.

در جمع‌بندی جلسه، فهرستی از دغدغه‌های فعلی آموزش ‌و پرورش و انتظارات عنوان شده از طرف اعضای کمیسیون، توسط دبیرکل شورای عالی آموزش ‌و پرورش عنوان و مقرر شد در جلسات آینده به بررسی فصل‌های مختلف این آیین‌ نامه پرداخته شود.