نهصدوپنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون خاص

نهصدوپنجاه و هشتمین(958) جلسه کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش با حضور معاون دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ از  ساعت 8 الی 11صبح در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

۱-بحث و بررسی پیرامون پرونده های تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی با موضوع جهش تحصیلی با حضور نماینده سازمان آپ استثنایی

۲- بررسی و رفع مشکلات موردی دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه های آموزشی و تحصیلی

۳- تصمیم گیری در زمینه  ایجاد تسهیلات آموزشی برای  دانش آموزانی که با شرایط  خاص مواجه می شوند.