گزارش تصویری حضور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در جمع شورای دانشگاه شهید رجایی

به نقل ازروابط عمومی دانشگاه، صبح روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، آقای محمود امانی تهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، در جمع شورای دانشگاه حضور یافتند.