وزیر آموزش و پرورش در آيين انعقاد تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست؛

برای هر کتاب درسی بايد یک پیوست محیط زیستی داشته باشیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید دانش‌آموزان را باسوادهای، اسمی، مفهومی، عملکردی و چندبعدی که ۴ مفهوم سواد است، با سواد کنیم و برای آموختن این سواد باید سکوی استعدادسنجی داشته باشیم.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری در آیین انعقاد تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: براساس آموزه‌های دینی این  موضوع مطرح است که طبیعت برای انسان آفریده شده و در قرآن تاکید شده که انسان در قبال این مورد مسئول است.

وی افزود: مباحث زیادی در روایات درباره حفظ نظافت آورده شده است که این امر فقط در موراد فردی نیست بلکه نظافت محیط هم مهم است.

نوری ادامه داد: در روایات زیادی آمده است که پیامبر اکرم (ص) تاکید کردند، اجازه نداریم به درختی آسیب بزنیم و یکی از بحث‌های باقیات صالحات انسان، کاشتن نهال و آباد کردن زمین است.

وزیر آموزش و‌ پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش با ۱۶ میلیون دانش‌آموز، یک میلیون معلم رسمی و پیمانی، معلمان غیررسمی و حدود ۴ میلیون دانش‌آموز پیش از دبستان، مهر امسال را آغاز می‌کند که با درنظر گرفتن خانواده‌ها و اولیا جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.

وی با بيان اينكه باید دانش‌آموزان را باسواد کنیم، گفت: سواد اسمی، مفهومی، عملکردی و چندبعدی، ۴ مفهوم سواد است و برای آموختن این سواد باید سکوی استعدادسنجی داشته باشیم.

نوری عنوان کرد: باید زمینه‌های دانش‌آموزان را شناسایی و زمینه‌های علاقه مندی آنان را دریابیم‌. لازم است علاقه مندی دانش‌آموزان به محیط زیست نیز مشخص و آن زمینه شکوفا شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تاكيد بر اينكه دوره نهادینه شدن این امر دوره ابتدایی است، گفت: دانش‌آموز باید بعد از شناسایی دانش آن را به مهارت تبدیل کند. معمولا نظام آموزشي در اين قسمت به دليل كنكور محوري و حافظه محوري متوقف شده در حالي كه دانش را داريم اما تبديل به مهارت نشده است و اگر مهارت را در راه حفظ جامعه و اصلاح امور مردم به كار گرفته شود مسئوليت اجتماعي انجام شده است لذا باید این امر را هدایت کنیم.

وی با اشاره به اينكه دانش‌آموزان در این راستا محیط بان و همیار محیط بان می‌شوند، اظهار كرد: بخشی از کارهایی که دانش‌آموزان ترغیب می‌شوند، این است که باید از روش های اختصاص سنجی جدا شویم و لازم است برای هر کتاب درسی یک پیوست محیط زیستی داشته باشیم.

نوری تاکید کرد: ایده‌های دانش‌آموزان باید در مدرسه در قالب یک تشکیلات شکوفا شود تا آنان بتوانند این ایده‌ها را در جامعه نشر دهند.

وزیر آموزش و‌ پرورش گفت: برنامه درسی باید دقیق ، به روز و برای دانش‌آموز جذاب باشد. باید بر روی کتب درسی با دانشجو معلمان تحلیل محتوا صورت بگیرد و دانش‌آموزان موضوعات پیشنهادی را ارائه دهند و ما نیز می‌توانیم از طریق شبکه شاد این امر را به خوبی دنبال کنیم.

نوری بيان كرد: باید در زیست بوم جدید وارد یک مرحله جدید شویم و مسئولیت اجتماعی را به دانش‌آموزان بیاموزیم‌. دانش‌آموزان مستعد هستند باید برای آنان دقیق برنامه ریزی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اظهار كرد: این تفاهم نامه در راستای تحقق ساحت ترییت زیستی و بدنی است که رویکرد و اهداف مشخصی دارد و در مبانی سند تحول نیز مکلف هستیم این امر را دنبال کنیم‌. کارها باید مردمی شوند لذا از اولیا، دانش‌آموز و خانواده‌ها در پیشبرد کارها کمک بگیریم.

وی در پايان تاکید کرد: برای مدارس درحال ساخت، رعایت معماری تمدنی کشور و مسائل محیط زیست مانند استفاده از انرژی‌های پاک و مصالح سبک مورد نظر است. طرحی را نیز برای مدارس آینده مدنظر داریم که مسائل محیط زیستی رعایت شود.

گفتنی است در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری به‌عنوان همیار افتخاری محیط‌بان انتخاب شد و کارت همیاری را از علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌ زیست دریافت کرد.