گزارش جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

چهارصدو نوزدهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز یکشنبه تاریخ 1401/7/24 از ساعت 10:30 الی 12 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل شد.

دستور جلسه: بررسی پیشنهاد مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در خصوص« مصوبه جلسه 915 با عنوان « بررسی و اصلاح نحوه ترمیم و ارتقای نمره دروس امتحانات نهائی فارغ التحصیلان دوره متوسطه»

در ابتدای این جلسه دبیر کمیسیون گزارشی از سیر مراحل دستور جلسه ارائه کردند.

همچنین در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع، سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی؛ وزارت آموزش و پرورش موظف به تولید سوابق تحصیلی استاندارد و کیفی با استفاده از امتحانات سراسری و نهائی مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش می باشد.

با اجرای این مصوبه برخی از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از جمله، مصوبه جلسه 915به تاریخ 26/5/1394 شورای عالی نیازمند بازنگری است.

در ادامه اعضای کمیسیون نظرات خود را در مورد این موضوع بیان کردند و مقرر شد، مواردی که در کمیسیون مطرح شد توسط کارگروه بررسی و متن نهائی برای طرح در صحن علنی شورای عالی ارائه شود.