نشست علمی «نقش رشد اوان کودکی در یادگیری» برگزار می‌شود

نشست علمی با موضوع مروری بر پژوهش ملی «دیدگاه‌ها و نظرات سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران در حوزه تعلیم و تربیت کودک: نگاهی بومی درباره سیاست‌های متناسب قابل اتخاذ» با تأکید بر نقش رشد اوان کودکی در یادگیری برگزار می‌شود.

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، چهاردهمین نشست اندیشه‌ورزی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با هدف مروری بر پژوهش ملی «دیدگاه‌ها و نظرات سیاست‌گذاران، دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران در حوزه تعلیم و تربیت کودک: نگاهی بومی درباره سیاست‌های متناسب قابل اتخاذ» برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر مژگان فرهبد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سرپرست پژوهشکده کودکان، موضوع «نقش رشد اوان کودکی در یادگیری» با استناد به پژوهش ملی ارائه خواهد داد.

این نشست علمی روز چهارشنبه چهارم آبان از ساعت 13 تا 15 در سالن اجتماعات طبقه هشتم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به صورت حضوری و با حضور معاونان، رؤسای گروه‌ها و کارشناسان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، سردبیران، مدیران داخلی و دست‌اندرکاران تولید و انتشار مجلات رشد برگزار خواهد شد.