نهصدوشصت و چهارمين جلسه كميسيون خاص

نهصدوشصت و چهارمين (964) جلسه كميسيون خاص با حضور معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن روز چهار‌شنبه تاريخ 1401/8/11از ساعت 8  الي 11 در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار مي‌شود.

دستور جلسه:

1- ارائه نظرات و دیدگاه هاي اعضاي كميسيون در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

2- بررسي و رفع مشكلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصيلان در زمينه هاي آموزشي و تحصيلي

3- تصميم گيري در زمينه ايجاد تسهيلات آموزشي براي دانش آموزاني كه با شرايط خاص مواجه مي شوند.

سند تحول بنیادین