چارچوب آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در جلسه 997 شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 28-04-1400 با 9 ماده و 14 تبصره به تصویب رسید. این آیین نامه برای اجرا در تاریخ 17-06-1400 به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. در راستای اشاعه مصوبات شورای عالی و آشنایی ذینفعان از مفاد این آیین نامه، اینفوگراف پیوست تقدیم می شود.

آيين نامه انتخاب و انتصاب مديران مدارس اينجا مطالعه كنيد.

سند تحول بنیادین