سلسله نشست های :

درس پژوهی/کاوی پداگوژی احیای آموزش

جلسه اول : در اندیشه بهبود یادگیری  مدرسین: دکتر محمود امانی طهرانی " دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش"  دکتر فرشید قاسمی "معاون آموزش متوسطه استان فارس" مخاطبان : کلیه علاقمندان، اساتید، مدرسان، مدیران، معلمان و درس کاوان سراسر کشور

زمان : چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۱ از  ساعت : 18 تا 19:30

لینک وبینار در محیط اسکای روم :

http://skyroom.online/ch/admin_14011/emt1

لینک وبینار در کانال دبیرخانه در شاد:

https://shad.ir/sie_gam1

به شرکت کنندگان که لیست حضور در وبینار را در پایان جلسه تکمیل بفرمایند گواهی دانش افزایی تقدیم می گردد.