نهصدوهفتادودومین جلسه کمیسیون خاص

نهصدوهفتادودومین(972 ) جلسه کمیسیون خاص با حضور معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز چهارشنبه از ساعت 8 الی 11 تاریخ 1401/10/21 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

 -  ارائه اخبار حوزه آموزش و پرورش

- بررسی ورفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه هاي آموزشی و تحصیلی

- تصمیم گیري در زمینه ایجاد تسهیلات آموزشی براي دانش آموزانی که با شرایط خاص مواجه می شوند.