هزار و بیست و چهارمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و بیست و چهارمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و بیست و چهارمین (1024) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1401/11/3 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد.

                                                   دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش
- بررسی و تصویب ماده واحده ايجاد مدارس مجازي

- بررسي طرح تقويم آموزشي(ارسالي از مجلس شوراي اسلامي)

- اصلاح مصوبه 678 تاريخ 1381/8/2 شوراي عالي(موضوع: آموزش زبان هاي خارجي)

سند تحول بنیادین