رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

اشاعه برنامه درسی ترکیبی یکی از نیازمندی‌های آموزش و پرورش است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بیماری کرونا را یکی از عوامل تاثیرگذار در اشاعه برنامه‌های درسی ترکیبی دانست و گفت یکی از نیازمندی‌های آموزش و پرورش، اشاعه برنامه درسی ترکیبی است.

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی لطیفی در دوره «اشاعه برنامه‌های درسی با راهبرد آموزش ترکیبی» وییه حوزه فنی و حرفه‌ای، برقراری ارتباط مدرسه با این سازمان را بسیار حائز اهمیت قلمداد کرد و بیماری کرونا را یکی از عوامل تاثیر گذار در اشاعه برنامه‌های درسی ترکیبی دانست.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازمندی‌های آموزش و پرورش، اشاعه برنامه درسی ترکیبی است، افزود: برنامه درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش از انسجام و چهارچوب مناسب برخوردار است و برگزاری دوره «اشاعه برنامه‌های درسی ترکیبی» نوعی اطلاع‌رسانی از تدابیر و برنامه‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و کمک گرفتن از شرکت‌کنندگان در جهت ارتقا و بهبود برنامه‌ها است لذا مشارکت شرکت‌کنندگان این دوره در ارزشیابی برای بهبود وضعیت موجود، مهم است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از فرهنگ‌های عمومی و غلط در کشور، پایین بودن کیفیت و جایگاه فنی‌وحرفه‌ای است که باید اصلاح شود و یکی از دلایل این امر، ضعف در ویترین حوزه آموزش‌های فنی‌و حرفه‌ای است که باید توسط دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی وحرفه‌ای و کاردانش تقویت شده و رشته‌های فنی وحرفه‌ای بهتر معرفی شوند تا محصولات در بازار دیده شوند.