دوازده مأموریت مهم رئيس جمهور به وزیر جدید آموزش و پرورش

رئیس جمهور با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ مجلس شورای اسلامی، طی حکمی دکتر رضامراد صحرایی را به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد.

اهم انتظارات دکتر سيد ابراهيم رئیسی، رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش به شرح زیر است :
۱.تحول در نظام آموزش و پرورش از طریق به روز رسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۲.تدوین نقشه راه مبتنی بر سند تحول آموزش و پرورش 
۳.جذب معلم کارآمد و متعهد از طریق دانشگاه فرهنگیان
۴.بازطراحی نظام شایستگی های حرفه ای معلم و رصد دائمی آن
۵.شناسایی و بکارگیری مدیران متدین انقلابی، جوان و تحول گرا در سطوح مختلف
۶.گسترش و کیفیت بخشی به فعالیت های پرورشی
۷.توجه ویژه به عدالت آموزشی
۸.تقویت مدارس دولتی
۹.توسعه زیر ساخت ها و بهبود نظام آموزش و تربیت معلم
۱۰.گسترش سهم آموزش و توجه ویژه به مدارس فنی و حرفه ای
۱۱.بازنگری در کتب درسی مبتنی بر افزایش اشتیاق و خلاقیت دانش آموزان برای حل مسائل کشور
۱۲.تقویت هویت ملی، انقلابی و اسلامی دانش آموزان