نحوه فعالیت هنرستان‌ها در روزهاي پنج‌شنبه

براساس اعلام شورای‌ عالی آموزش و پرورش، فعالیت هنرستان‌ها در روز پنج‌شنبه با اطلاع آموزش و پرورش منطقه بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی شوراي عالي آموزش و پرورش، باتوجه به درخواست برخی استان‌ها و پیگیری دفتر آموزش متوسطه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش مبنی بر درخواست فعال بودن هنرستان‌ها در روز پنجشنبه، شورای‌عالی آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۲۰/۱۲۴۴۹۴ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ عنوان داشت: «با استناد به مصوبه چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین که عنوان می‌دارد، مدیر مدرسه می‌تواند متناسب با وضعیت مدرسه(دو شیفته بودن و ...) و همچنین اقتضائات برنامه درسی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی، برنامه درسی مدرسه را به‌ویژه در دوره دوم متوسطه در ۶ روز هفته تنظیم و با اطلاع آموزش و پرورش منطقه، اجرا کند».

بنابراین نامه، باتوجه به اقتضائات برنامه درسی، فعالیت هنرستان‌ها در روز پنج شنبه با اطلاع آموزش و پرورش منطقه بلامانع است.

سند تحول بنیادین