هفتادو دومين جلسه کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی برگزار شد

هفتادو دومين جلسه کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش و اعضای آن در سالن جلسات دبيرخانه شوراي عالي برگزار شد.

در این جلسه موضوعات زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

- شرایط جدید سنجش و پذیرش دانشجو و نقش امتحانات نهایی بر نمره سوابق تحصیلی و اهمیت هدایت تحصیلی دانش آموزان تاکید شد.
-
ارائه گزارشی از میزان تمایل دانش آموزان پایه نهم به رشته علوم و معارف اسلامی
شیوه جدید تصحیح اوراق امتحانات نهایی، باعث اتقان نمرات کتبی و تقریبا حذف دخالت و خطای انسانی شده است.
-
اعضای کمیته در مجموع از سطح علمی و کیفی سوالات امتحانات نهایی رشته معارف در خرداد امسال و نقش و همکاری خوب گروه های آموزشی در این امتحانات اظهار رضایت کردند.
-
ان‌شاءالله در جلسه ای که چهار شنبه همین هفته برگزار خواهد شد،عناوین دروس امتحانات نهایی پایه دهم و یازدهم تعیین خواهد شد.

در ادامه جلسه، پیش نویس اساسنامه دبیرستان های علوم و معارف اسلامی پس از بحث و بررسی به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد اعضای کمیته نظرات اصلاحی و پیشنهادهای خود را تا دو هفته دیگر به دبیرخانه کمیته تحویل نموده تا با تشکیل یک کارگروه به جمع بندی نهایی برسد.