دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش:

زبان‌های چینی و عربی به کتاب‌های درسی اضافه شد

دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش از اضافه شدن زبان چینی و عربی به مجموعِ زبان‌های مورد آموزش در مدارس خبر داد.

دكتر فاطمه رمضانی دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبه با برنامه صبح وگفتگو رادیو گفت وگو با اشاره به ماده درسی زبان‌های خارجی در مقطع متوسطه گفت: از سال ۸۱ به جز انگلیسی، ۵ زبان دیگر نیز داشتیم که عبارت‌اند از آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، روسی و ایتالیایی و بر اساس مصوبه 1026 شورای عالی دو زبان دیگر نیز اضافه شده است.

وی افزود: دانش آموزان داوطلب زبان چینی و عربی را نیز می‌توانند از سال تحصیلی جدید انتخاب کنند.

رمضانی درباره آموزش زبان عربی که به صورت اجباری است، گفت: زبان عربی در دوره متوسطه، مانند سایر مواد درسی مصوب این دوره، اجباری است و عنوان آن، عربی زبان قرآن است و هدف آن توامند ساختن دانش‌آموزان برای فهم قرآن و سایر متون دینی است. اما در مصوبه جدید آموزش زبان عربی برای توانمند ساختن دانش‌آموزان به ارتباط با عرب زبانان انجام می‌شود.

وی با بیان این که دانش‌آموزان می‌توانند به جای زبان انگلیسی، زبان دیگری را انتخاب کنند و اگر عربی را انتخاب کنند، در این صورت دو ماده درسیِ عربی خواهند داشت.

رمضانی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان این که زبان خارجی مورد درخواست دانش‌آموزان، عمدتاً انگلیسی است، ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش در جاهایی که امکان ارائه خدمات آموزشی حضوری برای سایر زبان‌ها نیست، این امکان وجود خواهد داشت که از آموزش غیرحضوری یا ترکیبی استفاده کند.

دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش افزود: تعداد داوطلبان در دیگر زبان‌ها به قدری زیاد نیست که کلاسی مستقل به آن‌ها ارائه شود و معمولاً نوعی پراکندگی در این زمینه وجود دارد و لذا امکانی فراهم شده تا آموزش‌ها غیرحضوری و یا ترکیبی ارائه شود.

رمضانی گفت: دانش‌آموزان، اولیای محترم و سایر علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه متن مصوبه می‌توانند به سایت شورای عالی آموزش و پرورش(www.sce.ir) مراجعه کنند. یکی از نکات مثبت این مصوبه هم مجوزی است که به وزارت آموزش و پرورش داده شده تا بر اساس برنامه درسی زبان‌های خارجی، مواد و منابع آموزشی را خود و یا با کمک بخش دولتی و غیر دولتی تولید کند و یا مواد و منابع مناسب را به مدارس معرفی و یا متناسب‌سازی کند.

وی اضافه کرد: برخی دانش‌آموزان یادگیری زبان انگلیسی را در مراکز و مؤسسات دیگر ادامه می‌دهند و این امر گاهی برای آن است که اولیا یا دانش‌آموزان مایلند آموزش این زبان را در سطوحی بالاتر از آموزش‌های عمومی‌ای که آموزش و پرورش ارائه میدهد، دنبال کنند.