محمود اماني در نشست نقد و بررسي سن ورود داوطلبان به آموزش و پرورش كشور:

ضرورت تعامل و گفت‌وگو درباره مسائل مختلف آموزشی و پرورشی / ملاک اول در آموزش و پرورش، نفع دانش‌آموز، حال و کیفیت اوست

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم ترین نیاز نظام تعلیم و تربیت را تعامل و گفت‌وگو دانست و گفت با تعامل و گفت‌وگو می‌توان مسائل مختلف نظام آموزشی را به اشتراک و تبادل نظر گذاشته و راهکار مناسب برای آن‌ها پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ محمود اماني دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در نشست نقد و بررسي سن ورود داوطلبان به آموزش و پرورش كشور گفت: هر گاه راجع به معلمي صحبت مي كنيم هر چند سخن ما درباره همكارانمان است اما همه توجه ما معطوف به اين است كاري كنيم تا كساني كه تعليم و تربيت بچه هاي كشور را بر عهده دارند از بالاترين سطح دانش و كيفيت لازم برخوردار باشند.

وي افزود: ما درباره مسائل آموزش و پرورش نيازمند تعامل و گفت و گو هستيم تا بتوانيم مسائل مختلف نظام آموزشي را به اشتراك و تبادل نظر بگذاريم و براي آنها راهكار مناسب پيدا كنيم.

اماني اظهار داشت: در آموزش و پرورش هيچ كار كوچك و خردي وجود ندارد. كوچك ترين تصميم هاي ما در آموزش و پرورش بسيار بزرگ است هم به لحاظ كميت و هم كيفيت.آموزش و پرورش محل تصميم گيري هايي است كه خردترين آن از بزرگ ترين مسائل دستگاه هاي ديگر خيلي كلان تر است و اين اهميت و حساسيت كار ما را در آموزش و پرورش نشان مي دهد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: ملاك اول ما در آموزش و پرورش، نفع دانش آموزاست. حال او و كيفيت كار او. همه اولين خط كش و معيار خود را بايد روي نفع دانش آموز از نظام تعليم و تربيت بگذارند ساير امور مثل ايجاد اشتغال و... بايد تحت تاثير آن هدف اصلي قرار بگيرد نه فشار گروه هايي كه در اين زمينه وجود دارند اگر اين را به عنوان مبنا بپذيريم. كيفيت كار معلمي بايد چگونه باشد؟ اينجا جاي داده هاي پژوهشي به شدت احساس مي شود.

وي ابراز داشت: در اين مورد از لحاظ كارشناسي به مطالعات ديگران اشاره كرديم ولي خودمان داده هاي اطمينان آور به اندازه كافي در اختيار نداريم. هر كاري كه انجام مي دهيم بايد داده ها و شواهد پژوهشي آن را در نظر بگيريم تا بتوانيم تصميم درست، كارشناسي و مطمئني در مورد آن موضوع بگيريم.

اماني تصريح كرد: كاركردن در آموزش و پرورش با جاهاي ديگر متفاوت است چون كار در آموزش و پرورش انسان سازي است و اين كار حساس و با اهميت نيازمند يك سري استلزمات و سايستگي هاي ويژه اي است كه بايد افراد براي ورود به اين عرصه داشته باشند.

وي اظهار داشت: كيفيت نيرويي كه مي خواهد وارد معلمي شود كه چه توانمندي، كارآيي و اثربخشي دارد، خيلي مهم و اساسي است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان با تاكيد بر اينكه يكي از مهم ترين نياز نظام تعليم و تربيت گفت و گو درباره مسائل مختلف آموزشي و پرورشي است، گفت: بايد پژوهشي به موضوعات نگاه كنيم تا حرف ها و اقدامات ما مشتري پيدا كنند.

سند تحول بنیادین