دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرد؛

دوره‌های تحصیلی نیازمند بازطراحی هستند

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش معتقد است در شرایط حال حاضر، دستگاه تعلیم و تربیت بیشتر از هرچیزی نیاز به بازطراحی دوره‌های تحصیلی دارد تا ماموریت آموزشی و پرورشی که مورد تاکید سند نحول بنیادین است در این دوره‌ها پیاده‌سازی شود.

محمود امانی طهرانی در گفت‌وگو با پانا در رابطه با بازطراحی دوره‌های تحصیلی اظهار کرد: درحال حاضر ما به بازطراحی دوره‌های تحصیلی بیش از هرچیز دیگری محتاجیم. ضرورت این کار باید در اولویت قرار گیرد و خوشبختانه شاهد هستیم که ریاست فعلی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این موضوع معتقد هستند و به صورت بی‌وقفه نسبت به این موضوع در حال سعی و تلاش هستند هرچند انجام بازطراحی دوره‌ها کاری بسیار دشوار است.

وی ادامه داد: پیام اصلی سند نحول بنیادین آموزش و پرورش این است که باید ماموریت آموزشی و پرورشی را به روشنی بشناسیم و این ماموریت در دوره‌های تحصیلی پیاده‌سازی شود. باید آگاه بود که تدریس هیچ یک از مقاطع و پایه‌های تحصیلی امر سوری و فیزیکی نیست، بلکه یک امر محتوایی جدی در راستای پیاده‌سازی ماموریت آموزشی و پرورشی مورد تاکید سند تحول بنیادین است، در نتیجه دوره‌های تحصیلی مطابق با ماموریت مورد تاکید باید طراحی شوند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بازطراحی دوره‌های تحصیلی یکی از اصلی‌ترین نیازهای حال حاضر نظام تعلیم و تربیت است، گفت: از جمله کارهایی که باید صورت گیرد این است که یک برنامه درسی مبتنی بر دوره‌های تحصیلی به‌وجود آید. در شرایط فعلی سه سال اول دوره ابتدایی و دوره متوسطه دوم نیازمند بررسی بیشتری هستند و پس از آن به تبع دوره اول ابتدایی باید به سراغ ادامه پایه‌ها رفت. همچنین باید به سهم رشد تمام ساحتی به صورت متعادل و متوازن در این دوره پرداخته شود.

امانی طهرانی در پایان خاطرنشان کرد: «نقطه شروع آموزش و پرورش متعالی برنامه درسی با کیفیت، معلم خوب و تمرکز نظام سنجش بر سنجیدن معیارها و محورهای مختلف آموزشی در طی زمان‌های مختلف است.

سند تحول بنیادین