هزار و سي و دومين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و سي و دومين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزيرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و سي و دومين (1032) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1402/6/27 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- ادامه بررسی آئين نامه انتخاب و انتصاب مديران و معاونان ادارات كل، روسا و معاونان مناطق و نواحي آموزش و پرورش كشور

- ارائه گزارش معاونت پرورشي از برنامه هاي تربيتي و پرورشي مدارس