هزار و سي و سومين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و سي و سومين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزيرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و سي و سومين (1033) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1402/7/10 از ساعت 15:30 الی 17:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- ارائه گزارش معاونت پرورشي از برنامه هاي تربيتي و پرورشي مدارس(تقویم تربیتی و پرورشی مدارس)

- بررسی راهکارهای تقویت مدارس عادی دولتی