فراخوان ارائه نظرات و پیشنهادها جهت بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی مدارس

شورای عالی آموزش و پرورش در راستای اجرای سیاست مدرسه محوری فراخوان ارائه پیشنهادها و نظرات درباره «آیین نامه اجرایی مدارس» را اعلام کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای آموزش و پرورش؛ با توجه به اتمام زمان اجرای آزمایشی آیین نامه اجرایی مدارس در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش فراخوان ارائه نظرات و پیشنهادها جهت بازنگری و اصلاح این آیین نامه را اعلام کرد.

 در این فراخوان آمده است: با توجه به تحولات محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان و جامعه ایجاب می کند براي استفاده بهینه از منابع و امکانات آموزش و پرورش، اداره مدارس مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف شود.

همچنین در این فراخوان آمده است، در راستای سیاست «مدرسه محوری» و واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به مدارس، انعطاف پذیری در روش ها، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه مشارکت همه جانبه عوامل سهیم و مؤثر در مدرسه به ویژه خانواده ها (ظرفیت های درون مدرسه و محیط پیرامونی) توسعه يافته و جایگاه مدارس به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری ارتقا یابد و بر اثربخشی و کارآیی آن افزوده شود.

از این رو «آیین نامه اجرایی جدید مدارس»، به استناد بند ۸ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مفاد سند تحول بنیادین و وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بازنگری و در سال 1400 تصویب و برای اجرای آزمایشی (به مدت ۳ سال) به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است و در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲  اجرای آزمایشی آن به پايان مي رسد.

بدین وسیله از مجریان، فرهنگیان، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت، مراكز علمي و دانشگاهي دعوت می شود، پیشنهادها و نظرات خود را درباره این آیین نامه از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش به نشانی http://www.sce.ir/ و پست الکترونیکی(ایمیل) ravabet.sce@medu.ir به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

برای دریافت فایل آیین نامه اجرایی مدارس اينجا كليك كنيد.

سند تحول بنیادین