اعلام دروس امتحان نهایی پایه‌های دهم و یازدهم

جداول دروس امتحان نهایی پایه‌های دهم و یازدهم برای ایجاد سابقه تحصیلی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش، مصوبه هزار و سی و یکمین(1031) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ موضوع «دروس امتحان نهایی پایه‌های دهم و یازدهم(دوره متوسطه) شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی» که به توشیح رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، از سوی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا و ابلاغ به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه راهکار ۱۹.۱ و به استناد ماده واحده سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متفاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه) مصوب جلسات ۸۴۳، ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ایجاد سابقه تحصیلی در دروس پایه‌های دهم و یازدهم، از دروس مندرج در جداول زیر در خرداد، امتحان نهایی به عمل می‌آید.

تبصره: تصویب شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه و تصمیم‌گیری در مورد نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات، بر عهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به فراهم آوردن زمینه و امکانات برای برگزاری امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه، اقدام لازم را با مشارکت سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط به عمل آورد.

منابع لازم برای برگزاری امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه را به استناد ماده ۸ مصوبه جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰، در بودجه سواتی لحاظ کند.

گزارش چگونگی برگزاری امتحانات نهایی را هر سال به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه دهد.

بنابراين گزارش، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، امتحان نهایی در پایه‌های دهم و یازدهم برگزار می‌شود؛ به این شکل که دانش‌آموزان در پایه دهم در علوم تجربی و ریاضی در ۹ درس و در علوم انسانی و معارف در ۱۱ درس و در پایه یازدهم در علوم تجربی در ۱۱ درس، در علوم ریاضی در ۱۲ درس و در ادبیات و علوم معارف در ۱۲ درس امتحان نهایی دارند.