مدیران، معلمان و سایر عوامل مدرسه بار اصلی نظام تعلیم و تربیت را بر دوش می کشند

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: بیشترین زحمات و تلاش ها در آموزش و پرورش بر دوش مدیران، معلمان و عوامل مدارس است، تلاش های آنها با هیچ واژه ای قابل توصیف و بیان نیست.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در بازدیدی که به همراه مژگان آژیده معاون دفتر پیش دبستانی و دبستان آموزش و پرورش از مدرسه ابتدایی دخترانه میرزا کوچک خان منطقه سیزده به عمل آورد گفت: بیشترین زحمات و تلاش ها در آموزش و پرورش بر دوش مدیران، معلمان و عوامل مدارس است، تلاش های آنها با هیچ واژه ای قابل توصیف و بیان نیست.

وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در نظام تعلیم و تربیت کشور است، تمامی قوانین و مقرراتی که در مدرسه اجرا می گردد در این شورا تصویب می شود.

کفاش اظهار کرد: مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش خالی از اشکال نیست چون کار بشری است و هیچ کار بشری بدون نقص و اشکال نیست. لیکن برای تهیه و تدوین مصوبات شورای عالی از نظرات و پیشنهادهای ارزشمند همکاران در سطوح مختلف از طریق نظر سنجی و فراخوان هایی که اعلام می گردد، استفاده می شود.

وی ابراز داشت: حضور در مدارس فرصت مغتنمی است که باید از سوی کارشناسان حوزه های مختلف بویژه ستادی آموزش و پرورش جدی گرفته شود.

وی تاکید کرد: این بازدیدها باعث نزدیکتر شدن عرصه نظر و عمل می شود و ضمن مشاهده و آشنایی بیشتر با تلاش ها و فعالیت های همکاران زمینه اصلاح قوانین و مقررات آموزشی و تربیتی تا حدود زیادی مهیا می شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: تمامی قوانین و مقررات آموزشی و تربیتی در مدرسه جاری و ساری است و در اصل مدرسه محل عملیاتی شدن قوانین و مقررات آموزش و پرورش است.