هدف اصلي نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي عالي، بهبود روند نظام تعليم و تربيت كشور است

مدير نظارت و ارزشيابي دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: هدف اصلي نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش بهبود روند نظام تعليم و تربيت كشور است.

داود فروتن زاد مدير نظارت و ارزشيابي دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش كه براي نظارت بر چگونگي اجراي مصوبات اين شورا به استان گيلان سفر كرده است در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: گروه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در اين ماموريت چگونگي اجراي مصوبات اين شورا در آموزش و پرورش استان گيلان و بويژه مدارس مورد بررسي قرار مي دهند تا با شناسايي نقاط قوت، ضعف، موانع و چالش ها و تهيه گزارش ميداني از آنها دبيرخانه شوراي عالي را براي رفع موانع و چالش ها و يا اصلاح و به روزآوري آنها كمك كنند.

وي افزود: نشست هماهنگی برنامه نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراي عالي در استان گیلان با نماینده اين شورا و كارشناسان مربوطه برگزار و راجع به اهداف برنامه گروه نظارتي شوراي عالي آموزش و پرورش تبادل نظر شد.

فروتن زاد ابراز داشت: در اين بازديدها از چگونگی اجرای اساسنامه مدارس شبانه روزی، آئين نامه کلاس های چندپایه، اساسنامه مدارس و مراكز آموزشي وابسته به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي و آئين نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی در مناطق تالش، ماسال، لاهیجان، املش، رودبار، رحمت آباد، رضوان شهر، فومن، شفت و ناحیه ۱ و ۲ رشت بررسی می شود.

مدير نظارت و ارزشيابي دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: گروه نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در این بازدیدها با معلمان و مديران مدارس و دانش آموزان درباره كلاس هاي فوق برنامه، محتواي آموزشي، برنامه ريزي درسي، فضا، امکانات، تجهيزات و موضوعات آموزشي و پرورشي مدارس بحث و تبادل نظر مي كنند.

لازم به ذكر است اين گروه نظارتي كه از روز يكشنبه براي نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در استان گيلان مستقر شده اند تا روز چهارشنبه اين هفته از مدارس استان مذكور بازديد و گزارش تهيه مي كنند.