وزیر آموزش و پرورش:

تاکید وزیر آموزش و پرورش بر استفاده از فضاهای مازاد برای توسعه کودکستان‌ها

وزیر آموزش و پرورش در نشست مشترک شورای معاونان وزارتخانه و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، از تسهیل‌گری و حمایت از کودکستان‌ها و دوره پیش‌دبستانی تاكيد کرد.

رضامراد صحرایی در این نشست با اشاره به بخشنامه صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش، بر اجرای این دستورالعمل برای تسهیل واگذاری فضاهای مازاد و بلااستفاده مدارس و سایر فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش برای توسعه کودکستان‌ها و دوره پیش‌دبستانی تأکید کرد.

وی در ادامه به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها گفت: توسعه پیش‌دبستانی و آماده‌سازی نوآموزان برای ورود به مدرسه، به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی دوره‌های بعد کمک می‌کند. همچنین با حمایت از ارائه خدمات کودکستانی با استفاده از فضاهای مازاد و بلااستفاده ادارات آموزش و پرورش، هزینه تمام شده این خدمات کاهش می‌یابد که این به نفع خانواده‌ها و کودکان است و اثر مثبتی بر کاهش شهریه این مراکز می‌گذارد.

نشست‌های مشترک شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل استانی به منظور انتقال تجربه، شناسایی مسائل مشترک، ارائه راهکار به صورت نوبه‌ای و منظم برگزار می‌ش