دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

معلم بلاگرها حق ندارند به حقوق عمومی دانش آموزان تعدی کنند

دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: استفاده از موبایل در مدرسه توسط معلم و دانش آموز فقط در چارچوب سناریوهای یادگیری مجاز است.

«محمود امانی طهرانی» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد تعریف رشته‌های جدید در دانشگاه تربیت معلم گفت: شورای برنامه ریزی تربیت معلم به صورت دائمی تشکیل می‌شود. برنامه‌های درسی رشته‌هایی که از قبل تصویب شده به مرور آماده شده است. برخی از این رشته‌ها در سطح کارشناسی و برخی در سطح کارشناسی ارشد است. اخیرا کارگروهی تشکیل شده که یک بار کل نیاز رشته ای آموزش و پرورش را به ویژه برای دوره اول و دوم متوسطه بر حسب پاسخگویی بر تمام جدول دروس هفتگی دانش آموزان بازنگری کند و اقسام رشته‌ها و گواهینامه‌های صلاحیت رشته دوم برای معلمان را تعیین کند.

امانی طهرانی افزود: این کار می‌تواند منجر به تربیت معلمان چندمهارتی شود. به نحوی که بتوانیم برای هریک از دروس دوره اول و دوم متوسطه مشخص کنیم، چه کسی با چه صلاحیت‌هایی می‌تواند تدریس داشته باشد.

وی عنوان کرد: آخرین تصمیم در خصوص استفاده از موبایل در کلاس‌های درس عنوان کرد: در آیین نامه اجرایی مدارس این موضوع به صورت کاملا روشن بیان شده است و همان آخرین مصوبه ماست؛ در این مصوبه استفاده از تجهیزات آموزشی در چارچوب برنامه‌های آموزشی مدرسه که به تصویب شورای مدرسه می‌رسد مجاز است و غیر از آن مجاز نیست.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تمام موارد مربوط به تجهیزات آموزشی از جمله موبایل و فیلم و… در این مقوله قرار می‌گیرد. مدرسه و شورای مدرسه در چارچوب سناریوهای یادگیری مدرسه در این زمینه‌ها حد استفاده از موبایل را تعیین می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مورد بلاگرها موضوع متفاوت است؛ اینجا موضوع حقوق عمومی شهروندی مطرح است. معلم بلاگرها حق ندارند به حقوق عمومی دانش آموزان تعدی کنند، لذا این موضوع از بحث استفاده از موبایل به عنوان وسیله آموزشی جداست.

امانی طهرانی در خصوص نمره انضباط و امکان استفاده ابزاری برخی معلمان یا کادر آموزشی از آن برای مدیریت کردن دانش آموزان توضیح داد: آنچه در آئين نامه اجرايي مدارس و آئين نامه هاي آموزشي وجود دارد گزارش وضعیت انضباطی است. استفاده از این گزارش وضعیت انضباطی باید در چارچوب آیین نامه هاي مربوط باشد که به روشنی حدود آن تعیین شده و باید مطابق با آن عمل شود و در تعيين وضعيت انضباطي دانش آموزان نظر مدير، معاون، مربيان آنها موثر است.

سند تحول بنیادین