بررسی کارشناسی ۲ مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در استان بوشهر

نماینده شورای عالی آموزش و پرورش در استان بوشهر گفت: دو مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان " اساسنامه مدارس نمونه دولتی" و " ماده واحده کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس و حذف آزمون‌های زائد" در کارگروه‌ تخصصی مختلف در سطح استان در حال بررسی است.

محمود حق‌دوست اظهار کرد:  ابعاد مختلف اجرایی این مصوبات در کارگروه‌های تخصصی مختلفی در سطح اداره کل و مدارس در حال بررسی کارشناسی است.

وی ادامه داد: نظرات کارشناسی خوبی از طرف همکاران جمع آوری شده است که پس از تجمیع در کارگروه استانی ، این نظرات طبقه‌بندی شده و جهت بررسی نهایی و اعمال آنها به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال می‌شود.

حق‌دوست در پایان به نقش موثر گروه آموزشی کیفیت بخشی فعالیت‌های پرورشی استان در فرایند کارشناسی مصوبه تاکید کرد.