دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد:

امکان استفاده از تک ماده برای ۴ درس با نمره ۷ به بالا

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان می‌توانند برای ۴ درس امتحانات نهایی/غیرنهایی با نمره سالانه ۷ به بالا از تبصره استفاده کنند و فارغ‌التحصیل شوند.

براساس اعلام آموزش و پرورش، شرط ۲ عنوان درس نهایی و دو عنوان درس غیرنهایی برای استفاده از تک ماده حذف شد و دانش آموزان می توانند تا ۴ درس را بدون درنظر گرفتن نهایی و یا غیرنهایی تک ماده کنند.

در این راستا، محمود امانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري ايرنا  درباره امکان تک ماده در امتحانات نهایی دانش‌آموزان اظهار کرد: پیشتر گفته شده بود که ۲ درس با امتحانات نهایی و ۲ درس با امتحانات غیرنهایی می‌توانند از تک ماده استفاده کنند اما پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهایی شدن همه امتحانات دوره متوسطه دوم، استفاده از تک ماده برای ۴ درس امتحان نهایی میسر شد.

وی افزود: بسیاری از مصوبات اخیر در باب ایجاد سابقه تحصیلی در جهت تسهیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش دانشجو است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: ضوابط در آیین نامه آموزش دوره دوم متوسطه مشخص شده است که ۲ درس از امتحانات نهایی و ۲ درس در امتحانات داخلی مدرسه بود اما اکنون همه امتحانات از داخلی تبدیل به نهایی شده است و در واقع این یک مصوبه ویژه به حساب نمی آید.