هزار و سي و هفتمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و سي و هفتمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزيرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن تشكيل می‌ شود.

هزار و سي و هفتمين (1037) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1403/2/3از ساعت 15:30 الی 17:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

- ماده واحده کاهش تنوع مدارس

- نظام واره شایستگی هاي پایه

- مسیر رشد معلمی

- الگوي مدرسه تراز سند

- لایحه تقویت مدارس و مراکز تربیتی آموزش و پرورش