یک هزار و بیست و دومین جلسه کمیسیون خاص برگزار شد

یکهزار و بیست و دومین جلسه کمیسیون خاص با حضور معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز چهار شنبه 23 خرداد 1403 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا تشکیل شد.

در این جلسه «مشکلات موردی دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمینه های آموزشی و تحصیلی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه این جلسه درباره «ایجاد تسهیلات آموزشی برای دانش آموزان دارای شرایط خاص» تصمیم گیری شد.

سند تحول بنیادین