با اعضای کمیسیون راهبری تحول بنیادین آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

علي لطيفي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي

صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه

علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

فاطمه رمضانی دبیر کمیسیون برنامه های درسی و تربیتی

بیتا مهدی دبیر کمیسیون منابع انسانی

صالح سوری دبیر کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی

محمد حسین پورثانی معاون پرورشی و فرهنگی

حمید طریفی حسینی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

راحله محمدی دبیر کمیسیون راهبری و تحول

مجید رعنایی مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

کمیسیون راهبری تحول بنیادین

آرشیو کمیسیون راهبری تحول بنیادین

الف- شرح وظایف :
        1- بررسی خط مشی‌ها و سیاست‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نظام آموزش و پرورش
        2- پایش مستمر و راهبری تحقق هدف‌های کلان، عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و زیرنظام‌های آن
        3- به روز آوری، ترمیم و بازتولید اسناد تحولی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
        4- بررسی خط مشی‌ها و سیاست‌های ارتقای کیفیت و افزایش مشارکت مردم، نهادها و ارکان سهیم و موثر در فرایند تعلیم و تربیت
        5- بررسی خط مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه (میان مدت و بلند مدت) آموزش و پرورش
        6- بررسی خط مشی‌ها، ضوابط و استانداردهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش
       7- بررسی طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی، براساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات ونیازهای کشور
       8-    بررسی برنامه‌های زیر نظام پژوهش و ارزشیابی مبتنی بر سند تحول بنیادین
       9- بررسی خط مشی‌ها، سیاست‌ها، طرح‌ها و تعهدات وزارت آموزش و پرورش در مبادلات و همکاری‌های علمی و بین المللی
      10- بررسی پیشنهادهای اصلاحی قانون و آیین‌نامه‌های شوراهای استان، شهرستان و مناطق آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی و محلی و شوراهای مدارس
      11- بررسی پیشنهاد انحلال شوراهای آموزش و پرورش استان
      12- بررسی گزارش پیشرفت و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحولی
      13- بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
      14-بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی مرتبط با وظایف کمیسیون
      15- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود

ب- تركيب اعضا:

 1- دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبيركل

2- یک نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا

3- یک نفر صاحبنظر در زمينه مديريت استراتژيک با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

4- یک نفر صاحبنظر در زمينه اسناد تحولي آموزش و پرورش با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

5- يكی ازمديران كل حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور به عنوان نماينده ثابت آن معاونت

 6- معاون آموزش ابتدايي

7- معاون آموزش متوسطه

-8معاون پرورشي و فرهنگي

 9- معاون تربيت بدني و سلامت

10- معاون توسعه مديريت و پشتيباني

11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

12، 13 و 14- مديران كميسيون هاي منابع انساني، برنامه درسي و تربيتي و اقتصاد و منابع فيزيكي آموزش و پرورش

 15- مدير كميسيون(دبير)