با نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها آشنا شوید

عصمت بدخشان معاون ابتدایی استان خراسان شمالي

- استان زنجان

معصومه معصوميان معاون آموزش ابتدايي شهر تهران

سید احمدرضا بنی لوحی معاون آموزش متوسطه استان اصفهان

- استان سيستان وبلوچستان

رحمان درکی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان البرز

حشمت اله الله وردی معاون متوسطه استان ايلام

محمود رضایی اوندری معاون آموزش استان خراسان رضوي

پژمان خلفیان معاون آموزش متوسطه استان چهارمحال وبختياري

- استان کردستان

محمد زمانی معاون ابتدایی استان خراسان جنوبي

- استان سمنان

محمد فیروزی معاون پژوهشي استان قزوين

مهدی نیکفر معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت استان تهران (شهرستانها)

یاسر نانکلی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان همدان

احمد حسینی معاون متوسطه استان مركزي

سیدمنصور شاهرخی رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان لرستان

محمود مشکی معاون آموزش متوسطه استان اردبيل

- استان گلستان

جابر عباسی معاون آموزش متوسطه استان گيلان

حمزه ترکمانی رئیس اداره متوسطه اول و مشاور مدیر کل استان هرمزگان

ناصر علی فر معاون آموزش متوسطه استان خوزستان

محمد جمالی ارند معاون متوسطه استان کهگيلويه وبويراحمد

زهرا نجار معاون آموزش ابتدایی استان کرمانشاه

حسن تقی پور کران معاون نهضت سوادآموزی استان مازندران

اصغر پارسا معاون آموزش متوسطه استان كرمان

عاشور اكرمي معاون متوسطه استان آذربايجان شرقي

فرشید قاسمی معاون آموزش متوسطه استان فارس

نادر کریمی معاون آموزش متوسطه استان قم

محمود حقدوست معاون فرهنگی و پرورشی استان بوشهر

میرصادق جامعی معاون آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی

علی کارآموز معاون متوسطه استان يزد