با نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها آشنا شوید

عصمت بدخشان معاون ابتدایی استان خراسان شمالي

معصومه معصوميان معاون آموزش ابتدايي شهر تهران

سید احمدرضا بنی لوحی معاون آموزش متوسطه استان اصفهان

رحمان درکی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان البرز

حشمت اله الله وردی معاون متوسطه استان ايلام

محمود رضایی اوندری معاون آموزش استان خراسان رضوي

پژمان خلفیان معاون آموزش متوسطه استان چهارمحال وبختياري

محمد زمانی معاون ابتدایی استان خراسان جنوبي

محمد فیروزی معاون پژوهشي استان قزوين

مهدی نیکفر معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت استان تهران (شهرستانها)

یاسر نانکلی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان همدان

محمود مشکی معاون آموزش متوسطه استان اردبيل

جعفر عاشقی معاون آموزش متوسطه استان مركزي

حسن حاجیلری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استان گلستان

حمزه ترکمانی رئیس اداره متوسطه اول و مشاور مدیر کل استان هرمزگان

محمد جمالی ارند معاون متوسطه استان کهگيلويه وبويراحمد

حسن تقی پور کران معاون نهضت سوادآموزی استان مازندران

امین برملا معاون آموزش متوسطه استان خوزستان

زهرا نجار معاون آموزش ابتدایی استان کرمانشاه

اصغر پارسا معاون آموزش متوسطه استان كرمان

نادر کریمی معاون آموزش متوسطه استان قم

علی کارآموز معاون متوسطه استان يزد

محمود حقدوست معاون فرهنگی و پرورشی استان بوشهر

فرشید قاسمی معاون آموزش متوسطه استان فارس

میرصادق جامعی معاون آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی

عاشور اكرمي معاون متوسطه استان آذربايجان شرقي

حسین رشیدی معاون آموزش متوسطه استان سمنان

طالب محمدی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان

امین رسولی معاون پرورشی و فرهنگی استان لرستان

وهاب ادیبی معاون آموزش متوسطه استان زنجان

علی سالاری معاون آموزش متوسطه استان سيستان وبلوچستان

جابر عباسی معاون آموزش متوسطه استان گيلان