با اعضای شورا آشنا شوید

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شورای عالي آموزش و پرورش

یوسف نوری وزیرآموزش و پرورش

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

حبيب الله گودرزی دورکی نماینده مدیران مدارس

عليرضا كريميان مديركل آموزش و پرورش شهر تهران

سيد مجتبي خيام نکویي معاون وزیر جهادكشاورزی

سيد مهدی نيازی معاون وزیر صمت

غلامعلي حدادعادل صاحب نظر در رشته علوم پایه

جواد نوبختي نماینده مدیران مدارس

ابوالفضل باقری فرد معاون وزیر بهداشت

سيما فردوسي صاحب نظر در رشته روان شناسي

محمود مهرمحمدی صاحب نظر در رشته برنامه ریزی

طيبه ماهروزاده صاحب نظر در رشته علوم انساني

عليرضا علي احمدی معاون سازمان برنامه و بودجه

قاسم عموعابدینی معاون آموزشي وزیر علوم و تحقيقات

مریم رنگ آميز طوسي نماینده مدیران مدارس در شورای عالی

علي اصغر فاني صاحب نظر در رشته مدیریت

غلامحسين حسيني نيا رئيس سازمان فني و حرفه ای كشور

علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

عبدالکریم بهجت پور مجتهد آشنا به مسایل تعليم و تربيت

محمود سالاري معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

غلامحسین رحیمی صاحب نظر در رشته علوم پایه، فنی و مهندسی

با ناظرین مجلس شورای اسلامی آشنا شوید

مهدی روشنفکر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

محمد وحیدی عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

با اعضای وابسته شورا آشنا شوید

محمد مهدی كاظمي معاون آموزش متوسطه

عباس صدری صاحب نظر آموزش و پرورش

محمدمسعود ابوطالبي نماینده صدا وسيما

مهدی نویدادهم صاحب نظر آموزش و پرورش

علي لطيفي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي

معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش