با اعضای شورا آشنا شوید

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شورای عالي آموزش و پرورش

رضا مراد صحرايي وزیرآموزش و پرورش

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

عليرضا كريميان مديركل آموزش و پرورش شهر تهران

سيد مجتبي خيام نکویي معاون وزیر جهادكشاورزی

ايراندخت فياض صاحب نظر در رشته روان شناسي

فاطمه آگاهي نماینده مدیران مدارس در شورای عالی

علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

محمود سالاري معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

علي اصغر فاني صاحب نظر در رشته مدیریت

مهرداد عظيمي رئيس سازمان فني و حرفه ای كشور

ابوالفضل باقری فرد معاون وزیر بهداشت

محمد مجيد فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت

غلامعلي حدادعادل صاحب نظر در رشته علوم پایه

قاسم عموعابدینی معاون آموزشي وزیر علوم و تحقيقات

طيبه ماهروزاده صاحب نظر در رشته علوم انساني

محمود رجبي مجتهد آشنا به مسایل تعليم و تربيت

آريا الستي صاحب نظر در رشته علوم پایه، فنی و مهندسی

رحمت الله مرزوقي صاحب نظر در رشته برنامه ريزي درسي

عليرضا كربلايي ميرزا نماینده مدیران مدارس

با ناظرین مجلس شورای اسلامی آشنا شوید

مهدی روشنفکر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

محمد وحیدی عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

با اعضای وابسته شورا آشنا شوید

محمد مهدی كاظمي معاون آموزش متوسطه

محمدمسعود ابوطالبي نماینده صدا وسيما

علي لطيفي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي

مهدی نویدادهم صاحب نظر آموزش و پرورش

حمید طریفی حسینی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش