با اعضای شورا آشنا شوید

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شورای عالي آموزش و پرورش

رضا مراد صحرايي وزیرآموزش و پرورش

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

حبيب الله گودرزی دورکی نماینده مدیران مدارس

عليرضا كريميان مديركل آموزش و پرورش شهر تهران

سيد مجتبي خيام نکویي معاون وزیر جهادكشاورزی

جواد نوبختي نماینده مدیران مدارس

ابوالفضل باقری فرد معاون وزیر بهداشت

سيما فردوسي صاحب نظر در رشته روان شناسي

طيبه ماهروزاده صاحب نظر در رشته علوم انساني

قاسم عموعابدینی معاون آموزشي وزیر علوم و تحقيقات

مریم رنگ آميز طوسي نماینده مدیران مدارس در شورای عالی

علي اصغر فاني صاحب نظر در رشته مدیریت

علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

عبدالکریم بهجت پور مجتهد آشنا به مسایل تعليم و تربيت

محمود سالاري معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

غلامحسین رحیمی صاحب نظر در رشته علوم پایه، فنی و مهندسی

مهرداد عظيمي رئيس سازمان فني و حرفه ای كشور

محمد مجيد فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت

غلامعلي حدادعادل صاحب نظر در رشته علوم پایه

با ناظرین مجلس شورای اسلامی آشنا شوید

مهدی روشنفکر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

محمد وحیدی عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

با اعضای وابسته شورا آشنا شوید

محمد مهدی كاظمي معاون آموزش متوسطه

محمدمسعود ابوطالبي نماینده صدا وسيما

مهدی نویدادهم صاحب نظر آموزش و پرورش

علي لطيفي رئيس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي

معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش